'Sağlıklı Benliğin Güçlendirilmesi'
Uygulamalı Bireysel ve Grup Eğitimleri

Prof. Dr. Atilla Soykan

Eğitim duyuruları ve başvurular @prof.dr.atilla.soykan instagram adresinden yapılmaktadır.
Bireysel ve grup eğitimlerini M+ Psikoloji: Uğur Mumcu Caddesi 13/1 GOP/Ankara adresinde veya zoom üzerinden online gerçekleştirmekteyim.

meditasyon, psikorehberlik
Önemli not; Meslek hayatımın bu aşamasında, PSİKİYATRİK DURUMLARIN TANISI, TEDAVİSİ ve PSİKOTERAPİSİNE YÖNELİK HİZMETLERİMİ SONLANDIRMIŞ BULUNMAKTAYIM.

İlgi alanımı, kendini sağlıklı hisseden bireylerin, SAĞLIKLI YÖNLERİMİZİN GÜÇLENDİRİLMESİ , yaşam doyumu derecesinin arttırılması ile ilgili teknik ve öğretiler alanınına kaydırdım. Sunduğum hizmet ve eğitimler psikoterapi veya psikiyatrik tedavi niteliği taşımamaktadır.


Eğitimlerde, farklı içerikte olsalar da, genel olarak, katılımcının;
 • Varoluşsal Ben, kendim ve diğerleri evrenini tanıması, sahte ve gerçek ben kavramlarını anlaması ve yaşantısına uyarlaması
 • Kendi ERİŞKİN EGO GELİŞİM DÜZEYİ hakkında bilgi edinmesi ve ileriye taşıma tekniklerini öğrenmesi,
 • Mindful meditasyon gibi zihinsel odaklanma becerilerini harekete geçiren yöntemlerle içgörü, empati, zihinsel esneklik, esnek düşünebilme, ve hatta, 'AYDINLANMA veya UYANMA' hali hakkında öncül deneyimler ve bilgi sahibi olması,
 • Zaman içinde bilinçli veya bilinçsiz olarak bastırmış olduğu yönlerini araştırmasına ve SHADOW-GÖLGE ÇALIŞMASI yapabilmesine olanak sağlayacak yöntemleri öğrenmesi,
 • gibi, sağlıklı benliğin güçlenmesi açısında yararlı olduğu bilinen teknik ve becerileri hayatına eklemesi konusunda destek olmayı amaçlıyorum.
Bireysel- grup çalışması duyuruları ve başvurular için @prof.dr.atilla.soykan instagram hesabımı da takip edebilirsiniz. Bu site instagram sayfasına destek amaçlı kullanılmaktadır.

'SAĞLIKLI BENLİĞİN GÜÇLENDİRİLMESİ UYGULAMALI EĞİTİMLERİ'
Bağlamında Özgeçmişim

1962, Ankara doğumluyum. Ankara TED mezunuyum. Türkiye’de psikiyatrist ve psikoterapist ve prof. dr. ünvanlarını aldım, ABD’de ECFMC sertifikalı (kalıcı) olarak Konsültasyon Liyezon Psikiyatrisiüst ihtisası yaptım ve doktor olarak çalışma hakkına sahibim, İngiltere’de bilişsel davranışçı hipnoterapi diploması aldım ve psikoterapist olarak çalışabilme ve eğitim verme haklarına sahibim. 1987-2010 yılları arası çalıştığım Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesinde Psikiyatri Pröfesörlüğü ve idarecilik yaptım; dönem dönem, araştırma, üst-ihtisas ve psikiyatrist olarak çalışma gibi deneyimler sebebiyle fakülteden ayrıldığım ve ABD’ye gittiğim dönemler oldu. 2010 yılında fakülteden emekli oldum ve 2020 yılına kadar kendi kurduğum M+ Psikoterapi merkezinde çalıştım. 2014-2018 yılları arasında, psikiyatristere ve psikologlara sertifikalı bilişsel davranışçı hipnoterapi eğitimi verdim. Bir çok ulusal ve uluslar arası dergide hakemlik yaptım. 80’ın üstünde yurtiçi ve yurtdışı bilimsel makale, 3 mesleki kitap ve pek çok kitap bölümü yazdım. 2006 yılında M+ Psikoterapi Merkezini kurdum ve orada 15 yıl psikiyatrist-psikoterapist olarak çalıştıktan sonra, 2020 yılında yılında merkezi kapatarak meslek hayatıma ara verdim.

2000’li yılların başlarında Buda, Mevlana gibi kişilerin de 'insan' olduğundan yola çıkarak, ‘onlar yaptıysa, bir yöntemi vardır’ varsayımını test etmeye karar verdim. Bu düşüncem paralelinde 'onların yöntemleri' konusunu bilimsel olarak araştırmaya, incelemeye ve, yapabileceğim kısımlarını bireysel olarak uygulamaya başladım. 2010-2020 yılları arası akademik faaliyetlerimi ve mesleki görev, yetki ve sorumluluklarımı yavaş yavaş bırakarak tam zamanlı olarak 'SAĞLIKLI BENLİĞİN GÜÇLENDİRİLMESİ' adını verdiğim psikososyal büyüme modellerine odaklandım. 2022 yılından itibaren edindiğim bilgi ve deneyimleri, psikoterapi teknikleri ile bütünleştirebileceğime kanaat getirerek, biresel ve grup eğitimlerine başladım.

Kendimi, şu an, 'benlik kavramı','vertikal ve horizantal erişkin ego gelişimi', 'shadow work', ‘laik spiritüel aydınlanma’, ‘doğu ve batı felsefesi’, ‘evrimsel psikoloji’, ‘meditasyon’, ‘gözlemci ben’, ‘hiçlik bilinci’ ‘pozitif psikoloji ve iyi hissetme’ gibi konularla, bilimsel ve felsefi anlamda ilgilenen ve bu öğrendiklerimi anlatmaya ve paylaşmaya çalışan biri olarak tanımlarım.

'Bireysel ve Grup çalışmalarımla ilgili bilgi ve duyuruları @prof.dr.atilla.soykan instagram hesabımda yayınlamaktayım.

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞİMİ İNCELEYEBİLİRSİNİZ

EĞİTİM HEDEFLERİ


Kendini iyi-sağlıklı hisseden kişilerde:

 • 'SAĞLIKLI BENLİĞİN' güçlendirilmesi ve kişinin doğal bir dürtüsü olan kendi potansiyelinin 'en üstüne' ulaşma çabalarının destek
 • Bireysel ego gelişim sürecinde içinde olunan basamağın saptanması, ilerlerken karşılaşılabilecek güçlüklerin ve bunlarla başetme yöntemlerinin anlaşılması
 • Bilimsel literatüre konu olabilen 'laik spiritüel uyanma' 'aydınlanma' deneyimlerini öğrenme, meditasyon ve oto-hipnoz yötemleriyle bunları deneyimleme.
 • BEN dediğimizde kendimiz tarafından bilinen ve kendimizin bilmediği yönleri inceleme ve ötesine geçmek konusunda bilimsel yöntemlere Shadow work adı verilen çalışma metodunun öğrenilmesi.
 • Ben kimim ?' ve 'yaşam amaçlarım ne ?' gibi yaşam dönemine göre değişen ve yaşam doyumunu etkileyen temel konuları sorgulama becerileri konusunda destek sağlanması.

Kimler olumsuz etkilenebilir ?

 • 'SAĞLIKLI BENLİĞİN GÜÇLENDİRİLMESİ' veya ileride duyuracağım bireysel ve grup eğitimlerinde bir 'tedavi' ya da 'terapi' yapmıyorum; bir psikiyatrik problemi nedeniyle katılan ve 'terapi' veya 'tedavi' beklentisi olanlar bu eğitimi kendilerine yararlı bulmayacaklardır.
 • Uyguladığım grup veya bireysel çalışmalar, kişinin 'büyüme' ihtiyaçlarına odaklanmıştır ve katılımcının kendisini incelemesi amaçlanmaktadır; bu nedenle, katılımcının, değişimin sorumluluğunu alabilecek motivasyon ve 'dengede' olduğu bir dönemde iken eğitimlere başvurması akıllıca olacaktır.
 • Bu eğitimlerdeki genel iletişim kurma biçimim, klasik psikoterapist rolü olan 'terapi yapan ve dinleyip-yardım eden, destek olan' rol ile uyumlu olmadığı gibi, kısmen zıt ve zorlayan bir roldür. Bu nedenle, aktif psikiyatrik semptomları olan ve halen tedavi görmekte olan kişiler için 'aşırı zorlanma ve kızgınlık-kırgınlık' yaşama riski bulunmaktadır.
 • Siyası, dini, bilimsel, cinsel tercih, feminizm vb. konularda görüşleri 'pek de esnemeyecek şekilde' kalıplaşmış kişiler uyguladığım tekniklerden ileri derece rahatsız olma riski taşımaktadırlar.

TV-KONUŞMALARI

'Tarzım hakkımda fikir edinme amaclı olarak konmuştur. İleride kısa eğitimi tanıtan videolar konulacaktır.'

İLETİŞİM: 'SAĞLIKLI BENLİĞİN GÜÇLENDİRİLMESİ' eğitimleri ve başvuru için prof.dr.atilla.soykan instagram hesabını


M+ Psikoloji Merkezi'ne Ulaşım

Uğur Mumcu Caddesi 13/1, GOP/Ankara

0 (506) 764 40 00


2015 © Prof. Dr. Atilla Soykan.. Psikiyatrik sorunların değerlendirilmesi için bir psikiyatrist veya klinik psikolog ile görüşülmesi şarttır. Bu sitede yer alan tüm yazılar genel bilgilendirme amaçlıdır; psikiyatrik tanı, tedavi veya başka herhangi amaçla kullanılamaz.

Bu sitede yer alan eserler 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri kanunu 14, 15, 16, 17 ve internet ortamında yayın yapma ile ilgili diğer maddeler kapsamında korunmaktadır. İnternet ortamında umuma arz tarihi; 17-11-2016, Eser Sahibi; Prof. Dr. Atilla Soykan, Prof. Dr. Psk. Çiğdem Soykan, Dr. Psk. Filiz Özekin Üncüer. Eser sahibinin yazılı izni olmadan bir kısmı veya tamamı çağaltılamaz, yayınlanamaz, eğitim ve benzeri amaçlarla ve diğer amaçlarla kullanılamaz. Mevzuat için http://www.telifhaklari.gov.tr/Genel-Sorular linkini inceleyebilirsiniz.

WebMaster: Dr. Psk. Filiz Özekin Üncüer, Psikolog & Prof. Dr. Atilla Soykan, Psikiyatrist Theme Powered by: KeenThemes.com

Top